Front-end arendus ja veebidisain

Started on 08.02.2023

Sihtgrupp:
Veebidisaini koolituse on veebispetsialisti baaskoolitus, mis annab esmased veebimeistri tööks vajalikud oskused.

Koolituse eesmärk:
Ettevalmistused veebisaidi loomiseks, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, veebisaidi kujundamine CSS stiililehtede abil, XAMPP arenduskeskkonna kasutamine, mallide rakendamine Drupalis ja WordPressis, graafika Adobe Photoshopiga, veebisaidi testimine ja avaldamine Internetis, infoedastusprotokollid Internetis. Lisaks tehakse sissejuhatus veebiprogrammeerimisse, tutvutakse JavaScriptiga ja selle kasutamise võimalustega veebisaidile interaktiivsuse lisamisel.

Õppe alustamise tingimused:
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus

Kursus kestab:
120 akadeemilist tundi: seal hulgas 72 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 48 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus:
1 akadeemiline tund 28.80 euro, lisandub käibemaks; kokku 2073.60 euro, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel:
eesti

Õppegrupi suurus:
1 (individuaalõpe)

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab iseseisvalt valmistada staatilisi veebisaite, lisada neile JavaScripti abil käivituvaid objekte ning valmistada lihtsaid veebisaite sisuhaldussüsteemide WordPress ja/või Drupal baasil.

  • ettevalmistused veebisaidi valmistamiseks – sisuobjektid, veebisaidi struktuur, veebisaidi kasutatavus ja kasutajasõbralikkus, veebisaidi sisu optimeerimine
  • hüperteksti märkimise keel HTML / HTML keel, baasteadmised ja terminoloogia, HTML-keele abil veebisaidi struktuuri loomine, semantiline HTML, koodi optimeerimine SEO; • CSS stiililehtede kasutamine HTML-lehtede kujundamisel / CSS baasteadmised, soovitusi ja näpunäiteid erinevate kujunduste loomiseks. WCAG 2.0 rakendamine
  • graafikafailide ettevalmistus veebis kasutamiseks Adobe Photoshop baasil, fototöötlus, bännerid, logo jmt.
  • vabavaralised sisuhaldussüsteemid (CMS) Drupal ja WordPress /lokaalserver XAMPP paigaldamine ja kasutamine, CMSDrupal ja WordPress paigaldamine ja kasutamine lihtsamate veebisaitide valmistamiseks, kujunduse muutmine
  • veebisaidi testimine, kasutatavuse ja kasutajasõbralikkuse analüüs
  • domeeni registreerimine, hosting, SFTP, HTTPS, HTTPS

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega, kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Оставьте комментарий

ru_RUРусский
etEesti ru_RUРусский