Kontoritarkvara praktiline kasutamine MS Office 365 baasil

Started on 07.02.2023

Koolituse eesmärk:
Anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada tekstitöötluse töövõtteid, mis muudavad tekstide koostamise efektiivsemaks ja aitavad seeläbi töö mahtu vähendada ja aega kokku hoida.
Paljud kasutavad Excel programmi iga kord kui on vajadus koostada tabeleid, kuid paljud kasutajad ei tea ega ei kujuta ette kui palju erinevaid võimalusi tegelikult pakub Excel programm. Koolituse käigus õpime professionaalselt töötama tabelite, valemite, diagrammide ja paljude muude võimalustega mida tabelarvutus programm pakub. Outlook pakub meilide, ajakavade, tööülesannete, märkmete ja kontaktide haldamiseks ja korraldamiseks integreeritud lahendust. Koolitusel õpite Te kasutama PowerPoint programmi. PowePoint abil on võimalik kiiresti ja lihtsalt luua efektseid presentatsioone. Te õpite kasutama erinevaid võimalusi mida pakuvad animatsiooni- ja demonstratsiooni programmid.

Õppe alustamise tingimused:
Windowsi ja Interneti baasteadmised.

60 akadeemilist tundi (iseseisevtöö -20 ak.t.)
Tekstitöötlusprogramm (MS Word) 6
Tabeltöötlusprogramm (MS Excel) 24
Ettekande koostamine (MS PowerPoint) 12
Efektiivne e-posti organiseerimine 8
Tekstitöötlusprogramm (MS Word)
 • Word’i töökeskkonna kohaldamine, lehe määrangud (äärised, sektsioonid, lehe suurus, lehe paigutus, päiste ja jaluste määramine)
 • uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine
 • teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
 • töö Wordi tabelitega: lahtrite ühendamine, tükeldamine, ridade, veergude lisamine, eemaldamine, tabeli poolitamine, erinevad konverteerimised, kujundamine, tabeli päised, tabeli joonistamine)
 • erinevate loetelude kasutamine
 • salvestamise/printimise võimalused: erinevad failiformaadid (doc, .docx, .pdf) salvestamine
 • dokumendipõhjade loomine, kasutamine
 • faili kaitsmine parooliga
 • hulgipostitus: dokumentide ühendamine andmebaasiga, ümbrike, kleebiste, dokumentide loomine
 • pikad dokumendid (lehekülgede numeratsioon, järjehoidjate kasutamine, joonealused ja lõpuviited, töö kommentaaridega, muudatuste jälitamine, stiilide kasutamine ja loomine, pildiallkirjad, sisukorra koostamine, õigekirjakontroll)
 • objektide lisamine dokumenti. Dokumendi ettevalmistamine väljatrükiks ning printimine
Tabeltöötlusprogramm (MS Excel)
 • Exceli töökeskkonna kohaldamine
 • tabeli koostamine: valemite koostamine
 • andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine
 • lahtrivormingud (number, kuupäev, kellaaeg, tekst), lahtrivormingu eemaldamine
 • tabeli kujundamine
 • tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
 • tabeli kaitsmine
 • ridade ja veergude peitmine
 • tabelite analüüs: ridade ja veergude külmutamine, sorteerimine, filtreerimine (Auto Filter), vahekokkuvõtted, risttabeli koostamine Exceli tabelist
 • Exceli tabeli importimine Wordi dokumendile
 • Andmete sorteerimine, filteerimine
 • suurte tabelite printimine
Ettekande koostamine (MS PowerPoint)
 • ettekande koostamise põhialused, MS PowerPoint’is ettekande loomine
 • erinevate slaiditüüpide kasutamine
 • slaidide lisamine, eemaldamine, kopeerimine, peitmine
 • teksti sisestamine ja muutmine
 • tabelite, diagrammide ja struktuurskeemide kasutamine ettekandes
 • tabelite ja diagrammide import teistest rakendustest
 • piltide kasutamine ettekandes
 • pildi lisamine
 • pildi lõikamine
 • mahu vähendamine (compress)
 • ettekande kujundamine, PowerPoint’i põhjade kasutamine ja muutmine, kuidas rõhutada olulist informatsiooni
 • liikumisefektide lisamine, slaidivahetuse määramine, teksti ja objekti efektid, hüperlinkide loomine
 • ettekande väljatrüki võimalused, ettekande salvestamine ja transport, salvestamine pdf formaati, CD-le, mälupulgale
 • ettekande salvestamine erinevates formaatides, viewer`id
 • ettekande esitlus, lisavõimalused ettekande esitlemisel
 • esitlustehnikate erinevate võimaluste tutvustus (resolutsiooniga data- ja audio/videoprojektorid, dokumendikaamerad, puutetahvlid)
Efektiivne e-posti organiseerimine
 • Outlooki kasutajavaate seaded
 • Elektroonne kirjavahetus (e-posti efektiivne töötlemine, infootsing, info tagasiside jälgimine)
 • Kaustasüsteem, personaalsed ja ühiskaustad
 • Kontaktide haldus, aadressiraamat
 • Ajaplaneering (enda aja planeerimine, koosolekute korraldamine, ühisressursid)
 • Programmi lihtsamad seaded

Оставьте комментарий

ru_RUРусский
etEesti ru_RUРусский