MS Office 365 baaskoolitus

Started on 09.09.202060 академических часов

Sihtgrupp:
Kursus on mõeldud neile kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office, Windows 10, Internet ja e-post.

Koolituse eesmärk:
Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised. Koolitus on mõeldud anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada digiallkirja kasutamist. Koolitus sobib kõikidele Exceli kasutajatele, kes kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate tabelitega töötamiseks. Peale kursuse lõppu viiakse läbi atesteerimine, mis toimub viimasel õppepäeval testi vormis või koolituse käigus tehtud praktilise töö hinnete alusel.

Õppe alustamise tingimused:
Eelteadmisi ei nõuta/ eelteadmised ei ole vajalikud. Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised.

Kursus kestab:
60 akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus:
1 akadeemiline tund 27 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1080 EUR, summale lisandub käibemaks.

Õppekeel:
eesti

Õppegrupi suurus:
1 (individuaalõpe)

Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab:

Kasutada ja orienteeruda programmis Windows
 • Vabalt orienteeruda uues operatsioonisüsteemis.
 • Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
 • Kaitsta oma arvutit viiruste eest
 • andmete organiseerimine
 • kaustade ja failide loomine, ümbernimetamine, teisaldamine, kustutamine
 • failide otsimine ja pakkimine
 • info otsimine internetist
 
 

tekstitöötlus:
 • dokumendi loomine, avamine, muutmine, salvestamine
 • lehekülje seaded (suurus, orientatsioon, vabad veerised, päised, jalused, leheküljenumbrid)
 • teksti sisestamine (põhimõtted, õigekiri, sümbolid)
 • teksti redigeerimine (märgistamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine)
 • märkide ja lõikude (teksti) vormindamine (font, stiil, reavahe, joondus, tabulaatorid)
 • loetelud, tabelid, veerud, stiilid, graafika lisamine
 • kirjakooste
 
 

tabelitöötlus:
 • tabeli loomine, avamine, muutmine salvestamine
 • töölehed (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine)
 • ahtrid, read, veerud (sisu redigeerimine, lisamine, kustutamine, märgistamine)
 • väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud
 • ahtrite kujundamine (lahtri kõrgus-laius, kirjastiil, värv, äärejooned, joondamine
 • lihtsamad valemid ja funktsioonid (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
 • andmetabelid (sorteerimine, filtreerimine, arendatud filtrid)
 • diagrammid
 • lehekülje seaded (veerised, päised-jalused, orientatsioon) ja printimine

Arvuti isikupärastamine
• Menüü Start
• Turvalisuse põhitõed
• Failid ja kaustad
• Failihaldus
Microsoft WORD
• Kirjutamine
• Õigekirjakontroll, grammatika ja tesaurus
• Leheküljenumbrid
• Päised ja jalused
• Veerud
• Reanummerdus
• All- ja lõpumärkused
• Dokumendi paigutuse või vormingu muutmine
• Leheküljenummerdus
• Leheküljepiiri lisamine
• Dokumentide lugemine Wordis
• Veerised
• Paberi formaat või suund
• Printeri paberiallikas
• Leheäärised
• Dokumendi varukoopia salvestamine ja taastamine
• Teksti või muude üksuste otsimine ja asendamine
• Tabeli lisamine või loomine
• Tekstivormingu muutmine
Microsoft EXCEL
• Töövihiku ja Exceli tabeli põhisätted
• Salvestamine ja printimine
• Häälestus ja suvandid
• Töövihikuhaldus
• Kohandamine
• Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
• Valemite loomine
• Valemite ülevaade
• Valemite näited
• Kuupäev ja kellaaeg
• Statistika
• Diagrammid
• Andmevahetus muude programmidega
• Lisandmoodulid
• Töövihiku- ja tööleheelementide kaitse
• Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
• Failiteisendus ja ühilduvus
Microsoft Outlook
• Meilikonto häälestamine rakenduses Outlook for Windows
• Meilikonto sätete muutmine
• Outlooki kiirklahvid
• Meilisõnumite saatmine
• Meilisõnumi koostamine
• Sõnumitele signatuuri lisamine
• Meilisõnumile faili, sõnumi, kontakti või tööülesande manustamine
• Meilisõnumite haldamine reeglite abil
• Enne sõnumi saatmist teksti õigekirja kontrollimine
• Meilisõnumite vaikefondi või teksti värvi muutmine
• Outlooki kalendri ühiskasutus
• Kalendri ilme muutmine
• Outlooki kalendri kasutamise põhialused
• Kalendri tööpäevade ja nädala alguse muutmine
• Kontaktide haldamine
• Kontaktirühma loomine
• Inimeste lisamine kontaktirühma
• Kontakti lisamine
• Kontaktide importimine Exceli arvutustabelist
• Outlooki üksuste arhiivimine
• Vanemate üksuste automaatne arhiivimine
• Vanemate üksuste käsitsi arhiivimine
• Outlooki andmefaili (.pst) loomine teabe salvestamiseks
• Outlooki andmefailide otsimine
• Outlooki andmefailide (.pst ja .ost) tutvustus
• Meilisõnumite, kalendri, tööülesannete ja kontaktide eksportimine või varundamine
• Tööülesannete loomine ja määramine
• Tööülesannete kuvamine
• Tööülesande loomine
• Tööülesande määramine
• Tööülesande loomine sõnumi põhjal

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316), Narva mnt.7D, B-korpus, IV korrus ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365, MS Office 2016 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega, kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Оставьте комментарий

ru_RUРусский
etEesti ru_RUРусский