Exceli JÄTKUkursus
780,00 + KM €

Algas 21.05.202440 akadeemilist tundi

Kursused algavad:

27.05.2024-14.06.2024

03.06.2024-28.06.2024

25.06.2024-12.07.2024

08.07.2024-26.07.2024

29.07.2024-16.08.2024

12.08.2024-30.08.2024

26.08.2024-13.09.2024

Koolitus toimub väikestes gruppides (2- 3 inimest), 2-3 korda nädalas Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada. Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva. Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös tabelarvutusprogrammi Excel ja vajavad rohkem teadmis, kui käsitletakse põhikursusel

Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena saab osaleja iseseisvalt hakkama enamkasutatavate tegevustega tabelarvutusprogrammides, samuti omab ettekujutust otstarbekatest lahendustest tööde tegemisel.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused. Põhiteadmised tabelarvutus programmidest.

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 14 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 30 €+ lisandub käibemaks; kokku 780,00 euro, summale lisandub käibemaks. Maksumus käibemaksuga – 951,60 euro.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides.

Õpiväljundid– koolituse läbinu:

Omab ettekujutust efektiivsetest töövõtetest kiirema tulemuse saavutamiseks.
Oskab importida tabelarvutusprogrammi andmeid ja saab hakkama nende korrektse käsitlemisega
Omab teadmisi erinevatest lahendustest andmete käsitlemisel.
Saab hakkama andmetabelite loomisega ja oskab paika panna tabelile vajaliku struktuuri
Oskab kasutada loogikafunktsioone, otsingu ja viitefunktsioone.

Erinevat tüüpi andmete sisestamine ja importimine
Valemite loomine, ülevaade, näited
Funktsioonide kasutamine SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.
Loogikafunktsioonid
Otsingu ja viitefunktsioonid
Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
Kuupäev ja kellaaeg
Statistika
Diagrammid
Failiteisendus ja ühilduvus
Andmetabelid
Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
Risttabelid
Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
Koolituse läbiviimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.
Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:
Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Koolitajad

Andre Sääsk

Andre Sääsk

Juhatuse liige. Tarkvarakoolitaja

Sooviavalduse vorm

NB! Töötukassa kaudu koolitusele registreerimiseks peab Teil olema töötukassaga kokku lepitud koolitusvajadus.

    Arve ettevõtteleArve eraisikule

    Märkmed:


    NB! Saates vormi nõustun, et OÜ Hanta töötleb minu isikuandmeid läbi antud vormi. Loe meie privaatsuspoliitikat

    etEesti